GDPR

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur personuppgifter behandlas.
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Den här informationen syftar till att förklara hur BrevTillFramtiden.se hanterar personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till info@brevtillframtiden.se.

Personuppgiftsansvarig

Brevtillframtiden.se är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med beställning. Kontaktuppgifter till BrevTillFramtiden är följande.

Adress: Brändabacken 13

Tel: 076-00 00 614

e-post: info@brevtillframtiden.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Brevtillframtiden använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna utföra våra åtaganden.

Lagringstid

BrevTillFramtiden raderar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, dvs. att alla personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för verksamhetens åtaganden.